BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR VERZEKERDEN DIE HULP ZOEKEN

Geachte verzekerde,

Ik heb in december 2017 besloten dat ik geen contracten meer zou aangaan met zorgverzekeraars. Met ingang van 1 januari 2019 lever ik geen verzekerde zorg meer.

De reden is dat het leveren van verzekerde zorg bedolven is geraakt onder wetten en regels die de kwaliteit van de verzekerde zorg ernstig in het nauw brengen. Door over te stappen naar niet verzekerde zorg kan ik de kwaliteit leveren waar ik voor sta.

Ik zal beschikbaar blijven voor counseling en therapie voor eenieder die zelf wil betalen voor goede hulp. (Wie een hoog aanvullend pakket heeft kan zelfs in sommige gevallen een vergoeding krijgen). Tevens blijf ik mij inzetten voor bijzondere doelgroepen die normaliter moeite hebben met het vinden van passende hulp, zoals expats en buitenlandse hulpvragers, hoogbegaafden, mensen die een groep met hoge groepsdruk verlaten hebben,  relaties of gezinnen met gedragsescalaties, en mensen in een hoog-conflict echtscheiding. Tevens zal ik diegenen die contact zoeken maar geen plek bij mij kunnen vinden, proberen te wijzen op passende hulp met of zonder vergoeding.

Ik hoop dat de geestelijke gezondheidszorg in de toekomst door de politiek in een gezonder vaarwater gebracht zal worden, zodat mijn prachtige vak weer over de hele linie op voldoende niveau kan worden uitgeoefend.

Jessica Terwiel

Amsterdam, 4 april 2019