Vooraf

In deze praktijk ontvangt u psychologisch advies en therapie op menselijke maat. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u een consult nodig hebt. De reden hiervoor is mijn  wens om kwalitatief de meest hoogwaardige vorm van therapie te kunnen bieden.

Op de site geestelijke-gezondheidszorg kunt u lezen hoe de psychologische hulp tegenwoordig is ingedeeld. U zult lezen dat u ofwel een diagnose hebt waarvoor de in het basispakket een vergoeding is vastgesteld (verzekerde zorg), ofwel een diagnose waarvoor geen vergoeding is opgenomen in het basispakket (onverzekerde zorg). Een derde vorm is dat u een behandeling zoekt voor iets dat onder de verzekerde zorg valt, maar dat u schriftelijk te kennen geeft dat u deze zorg nadrukkelijk zelf wilt betalen.

Ik bied tegenwoordig uitsluitend nog onverzekerde zorg, oftewel zorg voor zelfbetalers. In sommige hoge aanvullende polissen is toch nog een vergoeding mogelijk voor deze zorg. Raadpleeg daarom uw polis of verzekeraar. Laat u niet afleiden door de term ‘ongecontracteerde zorg’, want dat is verzekerde zorg die ik niet aanbied.

Kennismaking en planning

Een kennismaking is een gesprek van drie kwartier waarbij u en ik elkaar screenen. Ik gebruik die tijd om in te schatten wat voor probleem u hebt, wat voor soort persoon u bent, en wat ik u professioneel gezien kan bieden om uw doel te bereiken.

U benut het gesprek om duidelijk te maken waar u last van hebt en wat u wilt bereiken, maar ook om te kijken of ik u als persoon wel een beetje lig. Want als wij helemaal geen klik hebben, dan kan het gebeuren dat u meerdere gesprekken nodig hebt om aan mij te wennen. Dat kan therapeutisch gezien heel erg nuttig zijn, maar het kan ook zonde zijn van de tijd: met en psycholoog die u beter ligt zou u weleens minder gesprekken kwijt kunnen zijn aan de oplossing van het probleem.

Diagnose en Behandeling

Veel voorkomende klachten waarmee mensen zich bij mij aanmelden zijn: slaapklachten, spanningsklachten, piekeren, verlegenheid, burnout, onzekerheid, gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen, moeizame rouw,  wisselende stemmingen, partnerrelatieproblemen, ouderkindrelatieproblemen, seksuele problemen, geagiteerdheid, woede-uitbarstingen, vermijdingsgedrag, prestatie-angst, verlies van geloof en/of sterke verandering van wereldbeeld.

Ik heb ervaring met een aantal specifieke probleemgebieden, te weten:

  • problemen verband houdend met hoogbegaafdheid
  • heftige uitbarstingen en/of geweld in relaties en/of opvoedingssituaties, inclusief de-escalatie van kinderen met gedragsuitbarstingen
  • problemen als gevolg van relatie, wonen, of interactie met een manipulatieve persoon of groep
  • problemen als gevolg van het verliezen van een (bij-)geloof of een indoctrinatie
  • problemen in verband met justitie/jeugdbescherming
  • problemen als gevolg van stalking, smaad en laster
  • problemen waarvoor u verwezen bent via ‘Het Verdwenen Zelf’

Ik werk volgens de gangbare en erkende psychologische hulpverleningsmethoden en ik behandel een uiteenlopend scala van klachten. Daarbij besteed ik vanzelfsprekend aandacht aan u als individu. Ik zal nooit blindelings een protocol afwerken maar altijd inspelen op uw persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten.

Online therapie

Het is mogelijk om na een eerste live intake verdere gesprekken te voeren via een videochat programma. Dit maakt het tevens mogelijk om de gesprekken voort te zetten bij een tijdelijk verblijf in het buitenland. Ook wanneer reistijd een probleem is kan videobellen worden ingezet.

Daarnaast is het mogelijk om contact te leggen via email (het liefst met beveiliging en anders zonder belangrijke privacy van uzelf prijs te geven). Voor het opsturen van privacygevoelige gegevens raad ik u aan om een protonmail account te maken en uw bericht te sturen naar mijn proton mail account (na voorafgaande afspraak daarover met mij). Op die manier kunt u verslag doen van uw wederwaardigheden of een vraag stellen waarmee u liever niet tot het volgende gesprek wilt wachten. Veel mensen waarderen deze extra flexibiliteit via de computer. Sommigen gebruiken dit liever niet: dat is uiteraard ook prima, want het gebruik van de computer is niet verplicht.

Status wachtlijst per de eerste van deze maand: Deze praktijk hanteert geen wachtlijst.  Verplichte tekst betreffende lengte van de wachttijd, volgens de regels van de NZa: De wachttijd bedraagt 2 weken. Na de intake zal behandeling kunnen starten.