Ik heb een deel van mijn studie klinische psychologie in Italië gedaan, vanuit mijn interesse in de manier waarop individuele patiëntenrechten daar een plek krijgen in de behandeling. Mijn expertise ligt op het gebied van zowel de psychologie als de psychiatrie. Ik ben onder andere werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg, de jeugdbescherming, de TBS-resocialisatie en diverse psychiatrische settingen. Momenteel werk ik een flink deel van mijn tijd als behandelaar in een gespecialiseerde ggz-instelling in Noord-Holland, en tot 2017 heb ik 15 jaar als forensisch diagnosticus gewerkt voor de Rechtbank en het Gerechtshof.

Ik heb mij langdurig verdiept in verstoringen van het slaappatroon die samenhangen met depressie, angst of stressklachten. Daarnaast ben ik bedreven in het behandelen van gedrag en attitudes die leiden tot een gebrek aan assertiviteit of juist tot onnodig conflictgedrag zoals schreeuwen, met deuren slaan, met spullen gooien, vechten. Ook heb ik mij intensief verdiept in het werken met (gescheiden) ouders die praktische handvatten nodig hebben in de omgang met elkaar en/of hun kinderen. Ik werk graag met hoogbegaafden, die meestal met een specifieke set problemen komen waarvan ze zelf niet weten dat dat typerend is voor hoogbegaafdheid.  Mensen die met (uitstappen uit een) geloof, groepsdruk-everingen of andere grote mentaliteits-beïnvloedende vraagstukken worstelen hebben ook sinds lang mijn interesse. Ik heb ervaring met het begeleiden van mensen die ooit vast hebben gezeten, ouders van kinderen waarover een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken en mensen die kampen met de gevolgen van stalking, smaad en laster. Een deel van mijn werk is het behandelen van mensen die kampen met de gevolgen van verwaarlozing, mishandeling, misbruik, of stalking.