Ik heb een deel van mijn studie klinische psychologie in Italië gedaan, vanuit mijn interesse in de manier waarop individuele patiëntenrechten daar een plek krijgen in de behandeling. Mijn expertise ligt op het gebied van zowel de psychologie als de psychiatrie. Ik ben onder andere werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg, de jeugdbescherming, de TBS-resocialisatie en diverse psychiatrische settingen. Vanaf 2015 heb ik als behandelaar en deels ook als opleider gewerkt in instellingen voor specialistische GGZ, en tot 2017 heb ik 15 jaar als forensisch diagnosticus gewerkt voor de Rechtbank en het Gerechtshof.

Ik heb mij langdurig verdiept in verstoringen van het slaappatroon die samenhangen met depressie, angst of stressklachten. Daarnaast ben ik bedreven in het behandelen van gedrag en attitudes die leiden tot een gebrek aan assertiviteit of juist tot onnodig conflictgedrag zoals schreeuwen, met deuren slaan, met spullen gooien, vechten. Ook heb ik mij intensief verdiept in het werken met (gescheiden) ouders die praktische handvatten nodig hebben in de communicatie en de-escalatie (“complexe scheiding” en/of dwingende controle). Ik werk graag met hoogbegaafden, die meestal met een specifieke set problemen komen waarvan ze zelf niet weten dat dat typerend is voor hoogbegaafdheid.

Daarnaast bied ik counseling aan mensen die worstelen met ingrijpende veranderingen in hun levensovertuiging of ingrijpende ervaringen met groepsdruk. Daarbij doet het er niet toe of zij het als ‘sekte’ ervaren of gewoon als een groepssituatie. Ik heb ervaring met het begeleiden van ouders van kinderen waarover een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken en mensen die kampen met de gevolgen van stalking. Een deel van mijn werk is het behandelen van mensen die kampen met de gevolgen van verwaarlozing, mishandeling of misbruik.

Tevens bied ik steun aan FMS familieleden en/of (mogelijke) herroepers (retractors).