Deze praktijk beschikt over het verplichte kwaliteitsstatuut, een standaard document dat volgens de regels van ggzkwaliteitsstatuut.nl wordt opgemaakt, vervolgens door hen wordt aangepast en dan teruggeleverd aan de praktijk. De versie opgeleverd door ggzkwaliteitsstatuut.nl is beschikbaar in mijn praktijk voor eenieder die haar wil inzien (pdf of geprinte versie). Tezamen met het kwaliteitsstatuut kunt u inzage krijgen in de verplichte lijsten van verzekeraars, wachtlijsttijden en overige details betreffende de verplichte gegevensvastlegging in ggz-praktijken.

Daarnaast beschikt deze praktijk over de belangrijkste vorm van kwaliteit, namelijk u krijgt persoonlijke aandacht voor uw probleem en er wordt van protocollaire behandelstappen afgeweken wanneer veranderingen in uw toestand/behoefte aanleiding geven tot een wisseling van focus of techniek.

Deze praktijk biedt ook hulpverlening op verwijzing door Stichting Het Verdwenen Zelf. Deze hulpverlening valt niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar.